Iznajmljivanje Programera


Oblasti i tehnologije u kojima možemo da ponudimo programere su: C#, C++, Android, iOS, PHP Zend, PHP Symfony, Java, MySQL, MSSQL, Oracle, Linux, CSS, Html, Flash, JScript (Mootools, JQuery), ASP.Net. Možemo da obezbedimo i programere u drugim alatima i jezicima, a prema zahtevu i potrebi korisnika.

Ova usluga podrazumeva:

  • selekciju i regrutaciju adekvatnog IT stručnjaka za određeni vremenski period iz naše mreže poslovnih kontakata, u cilju izvršavanja određenog zadatka na projektu za krajnjeg klijenta,
  • verifikovanje dokumenata i ugovora potrebnih za ostvarivanje poslovne saradnje,
  • povezivanje potencijalnih klijenata/strana i upućivanje u dalji poslovni proces.
  • Iznajmljivanje Programera IT Consulting Micić

Naše konsalting aktivnosti obuhvataju davanje saveta, usmeravanje ili pružanje operativne pomoći poslovnim i drugim organizacijama u vezi sa upravljanjem, kao što je organizaciono planiranje, transformisanje poslovnih procesa, smanjenje troškova...[detaljnije]

Naša usluga podrazumeva izradu savremenih poslovnih web -sajtova, web -aplikacija, web- portala, web-dizajna, Android i iOS mobilnih aplikacija, koristeći poznate web tehnologije (C/C++, JAVA, PHP, JavaScript, SQL, XML/XSL, UML, HTML, WMl, JSP, ASP itd.)...[detaljnije]

IT Konsalting Micić Vam pruža opciju da poslovanje proširite van granica vaše zemlje, kroz osnivanje firmi u inostranstvu.Otvaranjem firme možete optimizovati i smanjiti vaša poreska davanja, smanjiti troškove ljudskih resursa, naći bolji stručni kadar...[detaljnije]